MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA i PSC DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 20a edició del Correllengua.

CAL, Països Catalans, juliol de 2016

Proposta d’acord

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes,

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’obtenir un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,

Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, reunit el dia 26 de setembre de 2016,

ACORDS:

Primer: Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

Segon: Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.

Tercer: Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.

Quart: Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.

Cinquè: Animar a la ciutadania i entitats de la ciutat a fer una aportació, ja sigui amb béns i/o serveis, per a l’organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2016.

Sisè: Fer arribar aquest acord a les entitats que conformen la Comissió organitzadora del Correllengua 2016 a Santa Coloma de Gramenet, al conjunt d’entitats de la ciutat, i a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.

Santa Coloma de Gramenet, a 26 de setembre de 2016

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, GENT D'ESQUERRES-ICV-EUiA i PSC DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016 La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l'esforç de tothom, ja que només d'aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en...Santa Coloma de Gramenet