MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PSC, SOM GRAMENET I PP EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA DE LA GENT GRAN

L’any 1990 les Nacions Unides van proclamar l’1 d’octubre com a Dia Internacional de la Gent Gran. Segons l’ONU, es calcula que al 2050 les persones majors de 60 anys arribaran a ser més del 20% de la població mundial, el que suposarà l’abordatge de reptes importants. Al global de Catalunya el percentatge és similar, arribant fins 1.400.000 persones i es calcula que el 2026 aquest col·lectiu suposarà un 22% de la població al nostre país.

Aquestes xifres plantegen reptes importants per Catalunya. El principal repte serà com garantir una vida digna d’una part cada cop més gran de la societat. L’augment de l’esperança de vida és resultat dels avenços mèdics i socials fruits del desenvolupament dels sistemes sanitaris, i la implantació de sistemes de protecció social com el sistema de pensions, que suposen una millora de les condicions materials de la vida de la gent assolides amb les lluites obreres i socials.

Alhora cal tenir en compte que el sistema de pensions és sostenible, i que la despesa no és excessiva ja que l’Estat espanyol és un dels països de la UE-15 que menys PIB hi destina a aquesta partida. Val la pena no obviar que sense el sistema de pensions i transferències socials la taxa de pobresa de la gent gran a Catalunya seria del 85,2 en comptes del 14,4 existent. El sistema de pensions és un dret i un bé comú a preservar i a blindar dels atacs al que està sent sotmès.

La gent gran també pateix i de manera molt principal la involució que recau sobre el Sistema Públic de Salut i el Sistema d’atenció a la Dependència, amb l’increment de llistes d’espera, la reducció del pressupost en més de 3.000 milions d’euros i del 15% de les prestacions de dependència, el copagament farmacèutic i el tancament de places en hospitals públics, la negació a prop de 90.000 persones del dret a una prestació de la Llei de la dependència i a 180.000 persones de la seva valoració

Malauradament, cada cop més part de la població catalana tindrà més necessitats en quant a dependències funcionals i psíquiques, a més d’una diversitat de necessitats i situacions que obliguen a dissenyar polítiques transversals basades en la garantia de l’autonomia i l’atenció a la dependència.

Segons la Llei 39/2006 de Promoció d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, la autonomia es defineix com la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia iniciativa, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària. Així mateix, defineix dependència com l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per fer activitats bàsiques de la vida diària.

Malgrat Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GENT D'ESQUERRES-ICV-EUiA, PSC, SOM GRAMENET I PP EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA DE LA GENT GRAN L'any 1990 les Nacions Unides van proclamar l'1 d'octubre com a Dia Internacional de la Gent Gran. Segons l'ONU, es calcula que al 2050 les persones majors de 60 anys...Santa Coloma de Gramenet