El grup de Facebook Santa Coloma de Gramenet és un espai obert, on tothom pot participar i compartir tot tipus de continguts que guardin relació amb la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Per tal de fomentar una bona convivència entre els usuaris, el 7 de novembre del 2013 vam engegar una enquesta per a què els mateixos usuaris poguessin decidir quins temes no són adequats al grup. Fruit d’aquesta enquesta, vam definir les següents normes de convivència:

  • No es pot insultar a altres persones.
  • No es poden utilitzar comentaris racistes.
  • No es poden vendre animals.
  • No es pot publicar informació no contrastada que generi alarma social.
  • No es pot difussió de comerços que no siguin de Santa Coloma de Gramenet.
  • No es poden enviar continguts duplicats.
  • No es poden publicar continguts que no guardin relació amb Santa Coloma de Gramenet.
  • No es poden publicar continguts sobre concursos.
  • No es poden publicar continguts de caire polític que no guardin relació directa amb Santa Coloma de Gramenet.

Les normes de convivència s’aniran actualitzant a mida que els usuaris les votin.

En general, la moderació dels continguts que no compleixin les normes bàsiques de convivència consistirà en l’eliminació dels continguts. L’expulsió d’usuaris és l’últim recurs reservat exclusivament a persones que molestin freqüentment a la resta d’usuaris.

Resultats de les enquêtes per votar les normes: