MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS PSC, SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA PER DONAR SUPORT A LES VÍCTIMES DELS ACCIDENTS I ERRORS MÈDICS

El grup de treball “QUE NO PASE MÁS” el constitueixen un grup de persones que pretenen fer visible la situació que viuen els afectats pels accidents sanitaris(negligències mèdiques) amb la finalitat que es creï un marc legal específic per aquesta matèria. I que, (d’alguna manera) acabi amb la “invisibilitat” de les víctimes; així com amb l’agreujament comparatiu que pateixen respecte altres víctimes que sí s’han beneficiat de lleis especials que les protegeixen.

Sent conscients què les negligències mèdiques són fets que no han de quedar exonerats i per tant han de ser jutjats amb el mateix rigor que altres, volem incidir en la realitat que estem vivint els darrers anys; les polítiques d’austeritat que han suposat retallades pressupostaries a la sanitat pública i ajustos de personal mèdic, i que han servit d’excusa per privatitzar serveis, posant en risc les garanties sanitàries i la vida de les persones al precaritzar el sistema. La manca de recursos incideix de manera determinant a la qualitat del servei, però també a les condicions de treball del personal sanitari, amb la qual cosa la pressió sota la que treballen augmenta i amb això el risc de cometre errades.

El projecte de llei que promou el grup “QUE NO PASE MÁS” i els seus assessors jurídics pretén una sèrie de canvis necessaris per evitar que la víctima d’un accident mèdic es converteixi, malauradament, a més a més en víctima de la injustícia del sistema legal i judicial actual, castigant-les amb judicis de llarga duració (6-15 anys).

Aquest canvis legislatius i judicials que es proposen són del tot viables. Bé per ja existir en altres matèries del dret (dret de la circulació vial, normes aplicables a les víctimes de la violència masclista…) o bé per existir al marc normatiu d’altres països de la Unió Europea. Per tant la seva aplicació és possible. I compliria no només amb les garanties legals del nostre sistema legal, sinó que a més a més s’aproximaria una mica més al sistema legal de països de la Unió Europea, en els que sí que existeix una regularització específica per aquestes víctimes.

El projecte de llei que recolzem evitaria l’actual inseguretat jurídica que viuen les víctimes dels accidents sanitaris. Aquestes víctimes no tenen ni jutjats especialitzats, ni disposen d’un barem específic per la valoració dels seus danys. Han de pledejar durant anys contra l’Administració Pública o contra companyies d’assegurances que s’aprofiten de les llacunes legals que els ofereix una posició privilegiada i de poder respecte la víctima que reclama.

Les víctimes mereixem, com els nostres veïns europeus, disposar de lleis i jutjats que ens emparin, on exercir els nostres drets amb plenitud de garanties. I sense la por d’una posterior IMPOSICIÓ DE COSTES, que és altre de les qüestions que es plantegen modificar.

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’adopció dels acords següents:

Primer: Manifestar el reconeixement a les víctimes dels Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS PSC, SOM GRAMENET I GENT D'ESQUERRES-ICV-EUiA PER DONAR SUPORT A LES VÍCTIMES DELS ACCIDENTS I ERRORS MÈDICS El grup de treball “QUE NO PASE MÁS” el constitueixen un grup de persones que pretenen fer visible la situació que viuen els afectats pels accidents sanitaris(negligències...Santa Coloma de Gramenet