barcelonesjove.net – A partir del 7 de març s’obre el període d’inscripció a la convocatòria de juny per el certificat d’aptitud i certificat de nivell intermedi a les escoles oficials d’idiomes.
El certificat de cicle elemental acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al cicle elemental. I el  certificat d’aptitud acredita el nivell de competència lingüística comunicativa corresponent al cicle superior descrit en el currículum de les escoles oficials d’idiomes.

La matrícula estarà oberta des de les 9:00 hores del 7 de març, fins a les 22:00 hores del 13 de març de 2008. El preu de les taxes de la matrícula ordinària és de 55,90 euros. Les llistes provisionals es podran consultar a partir del 25 de març a través de la web adjunta.

El calendari de les proves és el següent:

Certificat de nivell intermedi
Alemany 5 de juny de 2008 a les 15.30 hores
Anglès 30 de maig de 2008 a les 15.30 hores / 5 de juny de 2008 a les 9.30 hores
Àrab 9 de juny de 2008 a les 15.30 hores
Espanyol per a estrangers 4 de juny de 2008 a les 9.30 hores
Francès 4 de juny de 2008 a les 15.30 hores
Italià 6 de juny de 2008 a les 15.30 hores
Rus 9 de juny de 2008 a les 9.30 hores

Certificat d’aptitud

Alemany 16 de juny de 2008 a les 15.30 hores
Anglès 13 de juny de 2008 a les 15.30 hores
Àrab 18 de juny de 2008 a les 15.30 hores
Espanyol per a estrangers 16 de juny de 2008 a les 9.30 hores
Francès 17 de juny de 2008 a les 15.30 hores
Italià 17 de juny de 2008 a les 9.30 hores
Rus 18 de juny de 2008 a les 9.30 hores

Més informació a la web de gencat
 
 
adminGeneral13,maigbarcelonesjove.net - A partir del 7 de març s'obre el període d'inscripció a la convocatòria de juny per el certificat d'aptitud i certificat de nivell intermedi a les escoles oficials d'idiomes.El certificat de cicle elemental acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles...Santa Coloma de Gramenet