Alexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d’esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents

PREGUNTES

  1. SOBREPOBLACIÓ ALS CENTRES DOCENTS

Sol·licitem al govern municipal ens faciliti un llistat dels centres docents de Santa Coloma (escoles, instituts, post obligatoris) detallant la matrícula total que han acceptat fins ara amb les ràtios reals que afrontem a Santa Coloma a l’inici d’aquest curs escolar 2016-2017.

  1. REBAIXES FISCALS PER A LA CULTURA

En quina fase de treball es troba el compromís, que entenem assolia aquest govern el passat desembre, de donar suport a la cultura amb bonificacions fiscals tal com va demanar el nostre grup al Ple Municipal i a través d’al·legacions a les ordenances?

  1. PRECARIETAT EN L’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA I D’ESPECIALISTES DE SALUT A LA CIUTAT

Atesa la manca de resposta que troben els usuaris de la sanitat pública local a les seves demandes assistencials -tant de metges de família com d’especialistes de tots els àmbits- en l’atenció de proximitat als problemes de salut que presenten. Ateses les inadmissibles llistes d’espera (150 dies en visita urgent de cardiologia) relacionades amb la manca de facultatius assignats. Atesa l’acumulació de pacients diaris als ambulatoris i la saturació que acaba derivant als serveis de guàrdia. Atès que és constaten baixes per malaltia dels professionals sanitaris degudes a la pressió que suporten:

És conscient l’equip de govern d’aquesta situació en la nostra atenció a la salut més pròxima?

Quines propostes plantegen per revertir aquesta realitat insostenible per més temps?

  1. ASCENSOR AL CENTRE CULTURAL CAN SISTERÉ

El Centre Cultural Can Sisteré –edifici de patrimoni històric local- és punt de mira de reiterades queixes de la ciutadania per la manca d’accessibilitat que presenta per a les persones amb mobilitat reduïda:

Quan consideren encabir un ascensor que possibiliti l’accés a la gent amb aquestes prioritats?

PRECS

  1. COMISSIÓ DEL PATRIMONI

Donat que és a punt de complir-se un any de la petició formulada a la Comissió del Patrimoni per donar el nom de Lluís Hernández -primer alcalde de la democràcia a Santa Coloma de Gramenet- a un destacat indret de la ciutat, i encara no s’ha obtingut resposta:

Preguem torni a convocar-se la Comissió del Patrimoni.

Atentament,

Alexandra Sevilla Oliveras

Portaveu Grup Municipal GE-ICV-EUiA

Santa Coloma de Gramenet, 26 de juliol 2016

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralAlexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d'esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents PREGUNTES SOBREPOBLACIÓ ALS CENTRES DOCENTS Sol·licitem al govern municipal ens faciliti un llistat dels centres docents de Santa Coloma (escoles, instituts, post obligatoris) detallant la matrícula total que...Santa Coloma de Gramenet