Des del Grup municipal de SOM Gramenet ens adrecem als diferents grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, així com al Consell de Cooperació i Solidaritat i les entitats que el conformen, per posar-nos a treballar conjuntament per fer front al drama humanitari que ja fa anys que es pateix arreu del món, però que les darreres setmanes s’ha intensificat i mediatitzat.

En aquest sentit, creiem que caldria treballar conjuntament, i veure les possibilitats que té la nostra ciutat, sabent de les mancances que tenim com el reivindicat alberg, i treballar colze a colze amb els veïns i veïnes de la ciutat per fer de Santa Coloma una ciutat acollidora de persones en aquesta situació. En concordança amb les ciutats de l’entorn que ja hi etsna treballant, coordinar-se amb organitzacions com l’ACNUR i el Comitè Català d’Ajut als Refugiats, així com amb el Fons Català de Cooperació i la Generalitat de Catalunya entre d’altres.

Per tant, ens agradaria, si fos possible, poder incloure d’urgència com a punt de l’ordre del dia a la reunió prevista per preparar les Jornades de la Pau i la Cooperació dimarts 8 de setembre, o bé poder tractar-ho en l’àmbit que sigui escaient Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralcatalana,dacollida,de,integrarse,la,municipis,persones,petició,refugiades,xarxaDes del Grup municipal de SOM Gramenet ens adrecem als diferents grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, així com al Consell de Cooperació i Solidaritat i les entitats que el conformen, per posar-nos a treballar conjuntament per fer front al drama humanitari que ja...Santa Coloma de Gramenet