www.greenpeace.org/espana

Deu motius per ser antinuclear

Jo sóc antinuclear

1. L’energia nuclear és molt perillosa

La tragèdia de Txernòbil ha demostrat la capacitat que té aquesta font d’energia per causar danys i generar catàstrofes.

2. L’energia nuclear és la més bruta

Les centrals nuclears generen residus radioactius, que continuen sent perillosos durant desenes de milers d’anys, i la gestió, el tractament o l’eliminació dels quals són qüestions encara no resoltes.

 

3. L’energia nuclear és la que menys ocupació genera

Per unitat d’energia produïda. Menys que qualsevol energia renovable. Segons dades de Comissions Obreres, publicades en un informe de febrer de 2008.

4. La nuclear és una energia molt cara

Necessita subsidis estatals considerables (que paguem tots…) i continus per poder existir. Un exemple: el cost de la gestió dels residus radioactius a Espanya, segons els càlculs de l’Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA), serà de més de 13.000 milions d’euros només fins a 2070.

5. L’energia nuclear no és necessària

Els casos d’Alemanya i Suècia permeten comprovar que, si hi ha voluntat política, és possible abandonar l’energia nuclear al mateix temps que es redueixen les emissions de CO2 en compliment del Protocol de Kioto.

6. L’energia nuclear no és la solució al canvi climàtic

Mai podrà ser una solució econòmicament viable i eficient per reduir les emissions de CO2 en la lluita contra el canvi climàtic. De fet, l’energia nuclear està exclosa dels mecanismes financers del Protocol de Kioto.

7. L’energia nuclear no genera independència energètica

Espanya importa el 100% de l’urani que s’empra com a combustible en les seves centrals nuclears, per la qual cosa en aquest aspecte depenem totalment de l’estranger.

8. L’energia nuclear també s’acaba

Les reserves d’urani-235 (el combustible dels reactors nuclears) serviran només per a unes poques dècades més.

9. L’energia nuclear no té el suport social

Les enquestes d’opinió mostren que la immensa majoria de la ciutadania espanyola rebutja aquesta forma de produir electricitat.

10. L’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible

No compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, ni mediambientalment acceptable.

Més informació: www.iniciativa.cat/santacoloma

 

Greenpeace. Jo sóc antinuclear

En una moció presentada pel GM d’ICV-EUiA al’Ajuntament de Santa Coloma, es defensa el  tancament definitiu de la central de Garoña, amb 39 anys d’antiguitat, i a la que segueixin la resta de les velles instalolacions. Cap altre grup es va mostrar a favor del tancament d’una central nuclear perillosa, antiga i poc rendible en termes energètics, però que pot donar encara molts diners empresarials.

 

adminGeneral100,13,central,Comissions Obreres,contra,defensa,Empresa Nacional,GM,grup,lluita,que,Santa Coloma www.greenpeace.org/espana ...Santa Coloma de Gramenet