L’Assemblea de Joves de Gramenet del Besòs (AJGB) continua recollint signatures per tal de demanar una ampliació dels horaris de les biblioteques i l’adequació d’aquestes a les necessitats reals de les usuàries.

El passat mes de març, l’Assemblea de Joves de Gramenet del Besòs (AJGB) va endegar una campanya de recollida de signatures per demanar l’ampliació i adequació dels horaris de les biblioteques a les necessitats reals de les estudiants i els usuaris.

Aquesta campanya sorgeix de l’anàlisi de la situació actual en que a la nostra ciutat tenim un total de 3 biblioteques i cap sals d’estudi, i vista la necessitat d’aquestes per al conjunt de l’estudiantat i usuàries de les biblioteques. En època d’exàmens, els dies festius, les biblioteques de la ciutat resten tancades, igual que els diumenges, i únicament s’amplia l’horari fins a les 12 de la matinada de dilluns a dijous durant uns períodes d temps que deixen fora d’aquestrecurs a estudiants de certes llicenciatures i diplomatures.

Vista aquesta situació l’AJGB va endegar la recollida de signatures, havent assolit la xifra de més 1400 signatures i que es continuarà realitzant fins assolir un mínim de 2000 que ens permetrà sotmetre aquesta situació, seguint la normativa del Reglament de Participació Ciutadana d’intervenció als plens municipals, en el Ple de l’Ajuntament.

Per altra banda, aquestes mesures volen assolir uns objectius a curt termini, tenint com a finalitat global l’adequació d’espais adients per a l’estudi arreu de la ciutat. Així doncs, havent mantingut diferents reunions amb els Departaments de Cultura i Joventut, des de l’AJGB hem fet arribar una proposta d’horaris provisional per tal d’habilitar i adequar les biblioteques i els seus horaris a les necessitats de l’estudiantat, esperant, actualment, una proposta i resposta del Departament esmentat.

Per tot plegat des de l’Assemblea de Joves de Gramenet del Besòs continuem reclamant aquestes mesures per tal que els i les joves de la nostra ciutat no ens haguem de veure obligats a marxar a biblioteques com la de Sant Andreu o la de la Pompeu Fabra per estudiar, donat que les nostres biblioteques resten tancades quan més les necessitem. Així, si encara no has signat, creus en la importància de la cultura i de l’accessibilitat de tothom a aquesta, encara ets a temps de signar i donar suport a la iniciativa de l’AJGB.

[> >Per un ensenyament públic i de qualitat! Biblioteques populars i sales d’estudi > : >]

Esperem que en feu la màxima difusió possible:
[+info: ajgb@ara-santacoloma.com]
[www.ara-santacoloma.com ]

 

adminGeneralL'Assemblea de Joves de Gramenet del Besòs (AJGB) continua recollint signatures per tal de demanar una ampliació dels horaris de les biblioteques i l'adequació d'aquestes a les necessitats reals de les usuàries.El passat mes de març, l'Assemblea de Joves de Gramenet del Besòs (AJGB) va endegar una campanya de...Santa Coloma de Gramenet