Moció que presenta la PAICAM a través dels Grups municipals Gent d’Esquerres-ICV-EUiA SOM Gramenet i PSC per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut de la Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es determina si una persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball, si es té dret a una pensió per invalidesa, o ja s’està “apte” per reincorporar-se laboralment per una millora de la salut.

La Plataforma d’Afectats de l’ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016 amb l’objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d’aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que s’ha agreujat els darrers anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions d’invalidesa, i el context d’atur i precarietat laboral en augment situa les persones malaltes sovint al llindar de l’exclusió social.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, reunit en sessió plenària el dia 28 de novembre de 2016, els següents acords:

Primer.- Exigir la transparència total en la relació entre l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l’ICAM, i la presentació del conveni que els vincula abans que sigui oficial, per tal de poder presentar esmenes i que es pugui debatre al Parlament de Catalunya abans d’entrar en vigència.

Segon.- Impulsar la participació ciutadana d’agents implicats (facultatius, col·lectius de malalts, sindicats…), per a l’elaboració d’un document sobre bona praxi, és a dir, sobre el bon tracte envers les persones que s’atansen a l’ICAM. Com per exemple que puguin ser ateses amb companyonia d’algun familiar o persona de confiança, que puguin escollir centre de proximitat geogràfica, etcètera.

Tercer.- Reclamar que s’aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves diagnòstiques.

Quart.- Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals de la sanitat pública.

Cinquè.- Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l’ICAM com de l’INSS, per haver anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.

Sisè.- Traslladar els acords a l’ICAM, l’INSS i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Santa Coloma de Gramenet, 28 de novembre de 2016.

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMoció que presenta la PAICAM a través dels Grups municipals Gent d'Esquerres-ICV-EUiA SOM Gramenet i PSC per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut de...Santa Coloma de Gramenet