L’excavació d’aquest estiu deixa al descobert dos forns metal·lúrgics utilitzats per fer les eines per construir el Puig Castellar

A la tardor es faran les obres de consolidació del mur de tancament

Llegir més …

Via:: El Punt

Tedi RocaGeneral150,gramenetL'excavació d'aquest estiu deixa al descobert dos forns metal·lúrgics utilitzats per fer les eines per construir el Puig CastellarA la tardor es faran les obres de consolidació del mur de tancament Llegir més ... Via:: El PuntSanta Coloma de Gramenet