barcelonesjove.net – Els serveis de Participació Ciutadana, Infància i Joventut, juntament amb la Biblioteca Central, posaran en marxa una sala d'estudis noctura a partir del 15 de gener i fins el 22 de febrer per a que els joves puguin estudiar pels propers exàmens.

adminGeneralbarcelonesjove.net - Els serveis de Participació Ciutadana, Infància i Joventut, juntament amb la Biblioteca Central, posaran en marxa una sala d'estudis noctura a partir del 15 de gener i fins el 22 de febrer per a que els joves puguin estudiar pels propers exàmens.Santa Coloma de Gramenet