Joseph Eugene Stiglitz, tot un premi Nobel, va demostrar que el capital social és l’adhesiu que manté unides les societats. Com comparteixo plenament aquesta tesi, vull orientar aquesta publicació des de l’aproximació sociològica de la cultura. En sociologia, la cultura es defineix com el que és comú a un grup de persones. En el seu sentit més ampli, la cultura pot avui ser considerada com el conjunt de trets distintius, espirituals, materials, intel·lectuals i afectius, que caracteritzen una societat o un grup social. Engloba, a més de les arts, les lletres i les ciències, els modus vivendi, les lleis, els sistemes de valors, les tradicions i les creences. La idea… [Segueix llegint] Llegir més …

Via:: forumgrama

Tedi RocaGeneralJoseph Eugene Stiglitz, tot un premi Nobel, va demostrar que el capital social és l'adhesiu que manté unides les societats. Com comparteixo plenament aquesta tesi, vull orientar aquesta publicació des de l'aproximació sociològica de la cultura. En sociologia, la cultura es defineix com el que és comú a un...Santa Coloma de Gramenet