Recuperant l’esperit participatiu?

A voltes, el concepte de participació ciutadana és utilitzat i distorsionat sense parar-se a pensar què significa veritablement.

En la nostra realitat municipal, a Gramenet del Besòs, aquest concepte és emprat com un ens consuliu i no vinculant. El fi de la participació ciutadana no és l’obligació i creació de consells, que com ja hem esmentat, són creats amb afany consultiu.

La participació ciutadana hauria d’èsser entesa com a l’eina de debat i creació d’alternatives i propostes, vinculants i realistes, on sigui la pròpia ciutadania qui prengui totes les decisions. I ara podreu pensar… i els polítics? Doncs si la nostra realitat fos aquesta, la feina dels polítics seria exclusivament dur a terme aquestes decisions. I qui serien els polítics? Doncs la pròpia gent.

Els concepte de partit polític, amb el pas dels anys, s’ha acabat transformant i desvirtuant. En democràcia (recordem que vol dir “poder del poble”) és exclusivament la gent qui governa, i no uns elegits.

Pot semblar utòpic recordar les assemblees de barri. Aquestes actualment estan transformades en associacions de veïns, que no són ni molt menys el que haurien de ser, espais transformadors, de debat, autogestionaris i decisoris. Així però, aquestes haurien de ser les eines a utilitzar.

En la política municipal, arreu del territori, dia rere dia, van apareixent diferents alternatives a les polítiques municipals i al sistema de partits. Aquestes són, per agafar com a exemples: el Col·lectiu Obrer i Popular de Ripollet (COP), la Plataforma Activa i Social de Cerdanyola (PAS), i les diferents Candidatures d’Unitat Popular (CUP / www.cup.cat). Ara, a la nostra ciutat apareix una alternativa similar, sorgida de la gent de carrer, moltes d’elles sorgides i partíceps dels moviments socials i ciutadans, que es diu Gent de Gramenet (www.gentdegramenet.cat).

Gent de Gramenet, com ens ha fet arribar a El Bloc de Gramenet Rebel, parteix d’una base assembleària i autogestionària des d’una òptica d’esquerres i progressista epr aglutinar tota aquells gent descontenta amb el sistema de aprtits id esencantada de la política municipal del “totxo” i el ciment. Ara, aquest dissabte faran una jornades de debat al Centre Cívic del Riu Sud, on arrel del debat entre la gent que hi assisteixi, es debtaran i proposaran diverses temàtiques per tal de dur a terme el programa electoral.

Ara caldrà veure si realment és possible canviar i tornar als orígens, on tots i totes poguem fer-nos partíceps de la nostar pròpia ciutat. I veure si realment és palpable un canvi en la política més propera. 

Per enviar propostes i informacions: gramenet.rebel@gmail.com

 

adminGeneralRecuperant l'esperit participatiu?A voltes, el concepte de participació ciutadana és utilitzat i distorsionat sense parar-se a pensar què significa veritablement.En la nostra realitat municipal, a Gramenet del Besòs, aquest concepte és emprat com un ens consuliu i no vinculant. El fi de la participació ciutadana no és l'obligació i...Santa Coloma de Gramenet