Estudi

barcelonesjove.net – Entre el 9 i el 11 de juny més de 26.000 estudiants faran les proves d’accés a la universitat (PAU). Enguany les proves presenten novetats importants en aplicació de la Llei orgànica d’educació (LOE).

Les proves tenen dues fases: la general, que és obligatòria i té cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a l’estudiant.

Els exàmens obligatoris per a tots els estudiants són Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia. S’incorpora una matèria escollida per l’alumne.

En la fase específica, els alumnes poden examinar-se d’altres assignatures de modalitat diferents de l’elegida en la fase general, encara que no les hagi cursat durant el batxillerat, que estiguin associades a la branca de coneixement de l’estudi de grau en el qual volen ser admesos.

La validesa de les notes obtingudes a la prova voluntària caduca als dos anys, i els alumnes poden fer-la tantes vegades com vulguin. En aquesta fase poden fer fins a 3 exàmens, però només comptaran per a la nota final els dos exàmens en què s’obtingui una qualificació més alta, sempre que la nota sigui igual o superior a 5. La qualificació obtinguda en aquests dos exàmens es multiplica per 0,1 o 0,2, en funció de la idoneïtat de les matèries examinades que ha establert la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i que tenen relació amb l’estudi que es vol cursar.

Amb aquests canvis s’ha volgut obrir i flexibilitzar el model de prova d’acces a la universitat (PAU). A més, per primera vegada els titulats en FP de grau superior i en ensenyaments de règim especial podran accedir directament a la universitat.

Consulta tots els canvis dels exàmens al quadre que t’ofereix aquest link.

adminGeneralbarcelonesjove.net - Entre el 9 i el 11 de juny més de 26.000 estudiants faran les proves d'accés a la universitat (PAU). Enguany les proves presenten novetats importants en aplicació de la Llei orgànica d'educació (LOE).Les proves tenen dues fases: la general, que és obligatòria i té cinc exàmens,...Santa Coloma de Gramenet