Alexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d’Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents

PREGUNTES

  1. Quin és el criteri que te l’Ajuntament per autoritzar la col·locació de pancartes, signades per entitats ciutadanes, al balcó central de l’edifici consistorial?
  1. Amb quins comerços de la ciutat s’ha negociat l’aplicació de la moneda local en les seves transaccions, quan aquesta entri en circulació?.

Sol·licitem llistat d’aquestes empreses.

Atentament,

Alexandra Sevilla Oliveras

Portaveu Grup Municipal GE-ICV-EUiA

Santa Coloma de Gramenet, 28 de novembre 2016

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralAlexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d'Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents PREGUNTES Quin és el criteri que te l'Ajuntament per autoritzar la col·locació de pancartes, signades per entitats ciutadanes, al balcó central de l'edifici consistorial? Amb quins...Santa Coloma de Gramenet