Alexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d’Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents

PREGUNTES

EN RELACIÓ ALS SERVEIS FUNERARIS

1.- Iniciarà el Govern Municipal el procediment per modificar i actualitzar l’actual ordenança que regula els serveis funeraris de Santa Coloma de Gramenet?

2.- Vetlla el govern de l’Ajuntament de Santa Coloma, mitjançant un protocol intern, per a que es faciliti una complerta i veraç informació a les persones que s’adrecin al consistori per a informar-se del servei de cementiri municipal?

En cas afirmatiu, com ho fa?

3.- Per què a la pàgina web de l’Ajuntament quan la ciutadania cerca informació dels serveis funeraris se la remet a trucar una SL?

4.- Per què l’Ajuntament de Santa Coloma no incorpora a la seva web municipal l’ordenança corresponent de serveis funeraris?

5.- Com farà el govern per garantir oferir informació fàcil i entenedora del servei municipal de cementiri?

6.- Es realitzarà una campanya informativa des de tots els instruments comunicatius de l’Ajuntament, per donar a conèixer tota la informació d’interès tant del serveis funeraris com del cementiri, amb el conjunt de preus i bonificacions? Com i quan?

7.- Com vetllarà l’Ajuntament per a què en centres de Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralAlexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d'Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents PREGUNTES EN RELACIÓ ALS SERVEIS FUNERARIS 1.- Iniciarà el Govern Municipal el procediment per modificar i actualitzar l'actual ordenança que regula els serveis funeraris de Santa Coloma de...Santa Coloma de Gramenet