PLE MUNICIPAL 25-04-2016 Ordre del Dia 25-04-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets. 2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer […] Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL 25-04-2016 Ordre del Dia 25-04-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets. 2.1 – Tinència d'alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Ratificar...Santa Coloma de Gramenet