PLE MUNICIPAL 22-12-2015 Ordre del dia 1. Aprovació, si escau, de les actes número 10/2015 i 11/2015, corresponents a les sessions extraordinàries dels dies 16 i 24 de novembre de 2015, respectivament. 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 3. ALCALDIA [Intervenció] Donar compte de l’informe de la Sindicatura […] Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL 22-12-2015 Ordre del dia 1. Aprovació, si escau, de les actes número 10/2015 i 11/2015, corresponents a les sessions extraordinàries dels dies 16 i 24 de novembre de 2015, respectivament. 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 3. ALCALDIA ...Santa Coloma de Gramenet