PLE MUNICIPAL 04-04-2016 Ordre del Dia 04-04-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2 – SECRETARIA GENERAL – Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Ratificar l’acord número 5 […] Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL 04-04-2016 Ordre del Dia 04-04-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2 – SECRETARIA GENERAL – Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 2.1 – Tinència d'alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de...Santa Coloma de Gramenet