Ordre del dia de la sessió plenària de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, corresponent al mes de febrer, que s’iniciarà a les 19 hores d’aquest dilluns 24.02.17

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2017.
2 ALCALDIA

Informació trimestral de les gestions efectuades per a la creació de recursos assistencials per a la Gent Gran.

* Petició de paraula SOS Gent Gran – Sr. Miguel Ordóñez Ortega.

3 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat – Ratificar l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 31 de gener, relatiu a l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques, amb els seus annexos, i l’inici de la licitació del contracte de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet.

3.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el primer punt del decret número 330/2017, de 19 de gener, relatiu a la modificació de la Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralOrdre del dia de la sessió plenària de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, corresponent al mes de febrer, que s'iniciarà a les 19 hores d'aquest dilluns 24.02.17 1 Aprovació, si escau, de l'acta número 1/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2017. 2 ALCALDIA Informació trimestral...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis