PLE MUNICIPAL

Número: 1/2017 Sessió: ordinària Data: 30 de gener Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau de les actes número 11/2016 i 12/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 28 de novembre i 19 de desembre de 2016, respectivament.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Grameimpuls, SA] – Ratificar l’acord número 8 de la Junta de Govern Local del dia 21 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació de l’encàrrec a l’empresa municipal Grameimpuls, SA, pel tractament de dades de caràcter personal de les actuacions d’intermediació laboral de la OTL.

2.2Secretaria General [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 11197/2016, de 22 de desembre, relatiu a comparèixer en el recurs contenciós administratiu 269/2016.

2.3Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 11419/2016, de 28 de desembre, relatiu a una compatibilitat.

2.4Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 11564/2016, de 29 de desembre, relatiu a la modificació del contingut funcional del lloc de treball de cap de departament d’Assumptes Generals.

2.5Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 11567/2016, de 29 de desembre, relatiu a una compatibilitat.

3

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la Societat Grameimpuls, SA –

Cessament i nomenament d’un membre del Consell d’Administració de Grameimpuls, SA.

4

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música del quart trimestre de 2016, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

5

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per a la col·locació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar a l’avinguda Anselm de Riu, 133.

6

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 131.

7

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 133.

8

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL Número: 1/2017 Sessió: ordinària Data: 30 de gener Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau de les actes número 11/2016 i 12/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 28 de novembre i 19 de desembre de...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis