Compartim tot seguit l’ordre del dia que, inicialment, serà el del Ple Municipal ordinari de dilluns 28 de novembre:

A efectes informatius, adjuntem ordre del dia de la Comissió Informativa Permanent.

Número: 11/2016

Sessió: ordinària

Data: 22 de novembre de 2016

Hora: 11:00

Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2016.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3

ALCALDIA

Proposta d’aprovació de les cartes de servei municipals de l’Ajuntament.

4

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2016.

5

SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers de caràcter personal de l’Ajuntament (creació del fitxer OTL).

6

SECRETARIA GENERAL [Serveis Juridics]

Donar compte de la resolució dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2015-D.

7

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2016.

8

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit en el pressupost 2016, finançat amb romanent líquid de tresoreria.

9

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA, LGTB

Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal SOM Gramenet, el Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA, en relació al Reglament de la Comissió Municipal de Festes de Santa Coloma de Gramenet i aprovar definitivament aquest Reglament.

10

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA I LGTB

Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal SOM Gramenet, pel Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA i pel Grup Municipal C’s, en relació al Reglament de funcionament de la Comissió sobre la Memòria Històrica de Santa Coloma de Gramenet i aprovar definitivament aquest Reglament.

11

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Deixar sense efecte el nomenament de l’empresa municipal Grarmepark, SA com a beneficiària de les expropiacions de les finques finques situades al Passatge Sant Pasqual, núm. 2 a 16 i de l’1 al 19; carrer Pirineus, núm. 122b; carrer de Sant Pasqual, núm. 2 a 14 i Passatge Pirineus, núm. 13 a 17 interior i conseqüentment nomenar beneficiària a aquesta corporació.

12

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLIC, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralCompartim tot seguit l'ordre del dia que, inicialment, serà el del Ple Municipal ordinari de dilluns 28 de novembre: A efectes informatius, adjuntem ordre del dia de la Comissió Informativa Permanent. Número: 11/2016 Sessió: ordinària Data: 22 de novembre de 2016 Hora: 11:00 Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 ...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis