A efectes informatius, adjuntem ordre del dia provisional del Ple Municipal. Número: 4/2017

Sessió: ordinària Data: 24 d’abril de 2017 Hora: 19:00 Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de les actes número 2/2017 i 3/2017, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 27 de febrer i 29 de març de 2017, respectivament.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3

ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica, Transparència, PAM i Regidories de Districte]

Donar compte de l’informe anual d’avaluació de la implementació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

4

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i del seu organisme autònom del primer trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark SA Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralA efectes informatius, adjuntem ordre del dia provisional del Ple Municipal. Número: 4/2017 Sessió: ordinària Data: 24 d'abril de 2017 Hora: 19:00 Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau, de les actes número 2/2017 i 3/2017, corresponents a les sessions ordinàries dels dies...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis