A efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal

Número: 12/2016

Sessió: ordinària

Data: 19 de desembre de 2016

Hora: 19 h

Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa municipal Gramepark, SA –

Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de l’empresa municipal Gramepark, SA.

2

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa municipal Grameimpuls, SA –

Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de l’empresa municipal Grameimpuls, SA.

3

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Proposta d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals i dels preus públics per a l’any 2017.

4

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Proposta d’aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla per a l’any 2017.

5

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Proposta d’aprovació de les modificacions de la relació de llocs de treball per a l’any 2017.

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralA efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal Número: 12/2016 Sessió: ordinària Data: 19 de desembre de 2016 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l'empresa municipal Gramepark, SA – Proposta d'aprovació del nomenament d'auditors...Santa Coloma de Gramenet