2016_prc
El 3 d’octubre s’ha obert al públic en general el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), un projecte coordinat pel CSUC conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes, que té per objectiu visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya, facilitant així l’accés obert a la producció científica. A llarg termini, l’objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d’avaluació.
Amb la posada en obert del PCR, es preten donar visibilitat a la potencialitat del sistema de recerca de recerca català en el seu conjunt; reforçar els processos de gestió unificada de les dades de recerca a les universitats, i incrementar l’accés i la visibilitat del treball dels investigadors.
Trobareu l’accés al portal des de la pàgina principal del CRAI de la Universitat de Barcelona > Enllaços ràpids > Suport a la recerca > Portal de la Recerca de Catalunya
Més informació:

Filed under: Recerca Tagged: Catalunya, investigación, Portal de la Recerca de Catalunya, research, universidades, universitats, universities Llegir més …

Via:: Blog dels CRAI Biblioteques de Farmàcia i del Campus de l’Alimentació

Tedi RocaGeneralEl 3 d'octubre s'ha obert al públic en general el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), un projecte coordinat pel CSUC conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes, que té per objectiu visualitzar i difondre des d'un lloc...Santa Coloma de Gramenet