Carrer Irlandagrame.net – Dimarts 14 de juny es va obrir al trànsit el tram del carrer d’Irlanda entre el carrer de Dalt dels Banús i l’avinguda de Banús, fins ahir tallat per les obres de l’estació de metro de la L9.
D’aquesta manera, el carrer de Sant Andreu ha tornat al seu sentit original de circulació, direcció cap al carrer de Valentí Escales. També ja circulen amb normalitat les línies d’autobusos 801 i B18 pel tram intervingut. Durant aquesta setmana es col.locaran els corresponents semàfors de vianants a Banús amb Irlanda.
adminGeneralgrame.net - Dimarts 14 de juny es va obrir al trànsit el tram del carrer d'Irlanda entre el carrer de Dalt dels Banús i l'avinguda de Banús, fins ahir tallat per les obres de l'estació de metro de la L9.D'aquesta manera, el carrer de Sant Andreu ha tornat al...Santa Coloma de Gramenet