MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET i PSC PER A LA GESTIÓ 100% PÚBLICA I DIRECTA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

L’aigua és un element indispensable per a la vida, la societat i els ecosistemes. Per tant, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general, socials i de béns comuns. Malgrat tot, l’aigua, avui, a casa nostra i des de fa ja molt temps, ha estat bàsicament una font de negoci milionari per uns pocs. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Agbar controla el subministrament domiciliari de l’aigua mitjançant l’empresa mixta Aigües de Barcelona (Agbar 70%, Criteria –La Caixa- 15% i participada per l’AMB en un 15%). Juntament amb Aigües de Barcelona, també SOREA -filial d’Agbar- participa en el repartiment de les concessions privades de la gestió de l’aigua. En aquest sentit, cal remarcar que des de juliol de 2010 les Nacions Unides reconeixen que l’aigua és un dret humà.

L’abastament d’aigua és un servei bàsic i essencial, i ha de garantir-se en tot moment un accés universal i assequible. S’ha de prestar amb l’objectiu de ser eficaç, i de forma que els beneficis de l’activitat es dirigeixin a la millor del servei, i a una millor qualitat de l’aigua retornada al medi ambient.

Cal recordar que a nivell mundial la gestió pública és el més habitual, doncs prop del 90 % de la població rep l’aigua a partir d’operadors públics. De fet, molts municipis estan optant per recuperar la gestió pública de l’aigua allà on no la tenien, exercint la seva competència. Hi destaquen ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La Paz. A Catalunya, per exemple, les poblacions de Mataró, Manresa, Montornès del Vallès o Arenys de Munt han recuperat aquest servei en els darrers anys, tractant-se així d’una tendència creixent, a Catalunya i a tot el món.

La sentència del tribunal Superior de Justícia de Catalunya de març de 2016, ha anul·lat la concessió a l’empresa mixta que, entre d’altres municipis, opera també a Santa Coloma de Gramenet. Aquesta sentència, tot i que no és ferma encara, obre la necessitat d’analitzar la idoneïtat d’establir un model de gestió pública de l’aigua.

Anàlisi que ha de partir d’un correcte estudi tècnic, econòmic, social i ambiental, posant sobre la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, riscos i oportunitat del model. A partir d’aquí, s’estarà en condicions d’implementar un model de gestió que garanteixi un servei de qualitat, sostenible, a un cost assequible, que apunti a un important grau de control i participació ciutadana, i on els beneficis de l’activitat es reinverteixin en millorar el servei i no en engreixar beneficis de grans corporacions per tal de no vulnerar els drets de les persones però també dels nostres ecosistemes.

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’adopció dels acords següents:

Primer.- Garantir l’accés universal i assequible a l’aigua i el sanejament, prioritzant els usos domèstics i ambientals.

Segon.- Obrir una línia de treball en el marc de l’AMB de la que forma part Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS GENT D'ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET i PSC PER A LA GESTIÓ 100% PÚBLICA I DIRECTA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. L'aigua és un element indispensable per a la vida, la societat i els ecosistemes. Per tant, s'ha de gestionar sota criteris d'interès general, socials i...Santa Coloma de Gramenet