MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET I PSC SOBRE ELS COMPTADORS TELEGESTIONABLES

MOTIUS

Per incompliment de la normativa europea

L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors de mesura en subministraments d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per a la implantació el 31 de desembre de 2018.

L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre 2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l’1 de gener de 2015 i el 31 desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i entre l’1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora. A més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors.

La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar directament els clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta comunicació s’ha d’estendre a les corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels seus clients. És a dir, que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats autònomes mitjançant un informe d’evolució de l’execució dels plans aprovats que contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l’inici dels mateixos

La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una eficiència energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han postulat que aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE(56)

Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència:

Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d’ Endesa.

Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa el monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables.

Atès que les restriccions afecten a 13 milions d’usuaris de Catalunya, Andalusia, Aragó, Extremadura, Balears i Canàries, que no poden exercir el seu dret a comprar Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GENT D'ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET I PSC SOBRE ELS COMPTADORS TELEGESTIONABLES MOTIUS Per incompliment de la normativa europea L'Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l'1 de...Santa Coloma de Gramenet