Iniciativa per Catalunya Verds El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha fet arribar al grup parlamentari d’ICV-EUiA del Parlament de Catalunya, tres demandes d’inversions pressupostàries per l’any 2007.

Aquestes propostes estan relacionades amb l’àmbit sanitari, educatiu i d’atenció a la gent gran de la ciutat de Santa Coloma.

Aquest grup municipal ha valorat la necessitat de què la Generalitat de Catalunya prioritzi per l’any 2007 tres inversions  en equipaments públics de primera necessitat per a la ciutat.

En primer lloc, ha demanat l’ampliació de l’Àrea Bàsica de Salut del Fondo, perquè aquest ambulatori necessita una ampliació física i mes dotació de professionals sanitaris, per tal de cobrir les noves necessitats produïdes per l’augment de la població i la seva diversitat cultural.

En segon lloc es demana una dotació econòmica per a l’elaboració d’un projecte i construcció d’una residència per a gent gran de 100 places i un centre de dia. Aquest equipament s’ha d’ubicar en l’espai de l’antiga escola Miguel Hernández. L’Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per crear aquest equipament públic.

La tercera demanda, en l’àmbit de l’ensenyament, és la petició al departament d’Educació de la Generalitat de la construcció d’un nou edifici escolar en l’actual escola Les Palmeres. Aquest nou edifici donaria un millor servei a l’alumnat i a l’equip docent del centre i dotaria de nous espais bàsics per a aquest centre educatiu: gimnàs, sala polivalent, nou menjador i espai de cuina. També permetria l’eliminació de les barreres arquitectòniques existents i dels actuals mòduls d’educació infantil, que tenen molts problemes d’espai i manteniment.

El grup municipal d’ICV-EUiA considera que aquestes inversions són urgents i prioritàries per dotar a la ciutat d’uns equipaments públics de primera necessitat pel conjunt de la població de Santa Coloma de Gramenet.
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA
 
 
 
adminGeneralEl Grup Municipal d'ICV-EUiA de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha fet arribar al grup parlamentari d'ICV-EUiA del Parlament de Catalunya, tres demandes d'inversions pressupostàries per l'any 2007.Aquestes propostes estan relacionades amb l'àmbit sanitari, educatiu i d'atenció a la gent gran de la ciutat de Santa Coloma.Aquest...Santa Coloma de Gramenet