Loli Gomez signa un conveni de col.laboracio amb l’associacio d’amics de Diabugu Batapa per part de l’Ajuntament

 

Una de les entitats solidàries més dinàmiques de la ciutat, l’Associació d’Amics i Amigues de Diabugu Batapa, va celebrar dissabte passat el seu tradicional sopar anual amb la presència de més de dues-centes persones que ompliren el polisportiu de Can Sisteré. L’entitat cololabora amb el poble gambià de Diabugu Batapa, a l’Àfrica Occidental subsahariana, una zona deprimida molt afectada per l’emigració cap Espanya i Europa. Es va crear l’any 2000, i, des d’aleshores, ha impulsat tot un seguit de projectes de cooperació per millorar les condicions de vida de la població. Al llarg de l’any es produeixen estades de cooperants que supervisen l’execució dels projectes inserits dins el Pla de Desenvolupament Integral de Diabugu, que estableix cinc grans línies de treball: salut, educació, desenvolupament econòmic… La bona feina portada a terme ha permès ampliar els marcs de suport per part de l’Ajuntament i passar de la subvenció de projectes (mitjançant els diners del “0,7”, ara 1%) a l’establiment d’un conveni plurianual de cololaboració. Aquest es signà públicament després dels parlaments que conclogueren l’exitós sopar.
 
www.loligomez.cat
 
 
adminGeneralLoli Gomez signa un conveni de col.laboracio amb l'associacio d'amics de Diabugu Batapa per part de l'Ajuntament Una de les entitats solidàries més dinàmiques de la ciutat, l'Associació d'Amics i Amigues de Diabugu Batapa, va celebrar dissabte passat el seu tradicional sopar anual amb la presència de més de dues-centes...Santa Coloma de Gramenet