Recentment, l’Observatori Espanyol d’R+D+i (ICONO) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), dependent del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, ha publicat el document Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014. Edición 2016. Una de les conclusions principals d’aquest treball és que la Universitat de Barcelona continua sent un dels centres de recerca estatals amb més productivitat científica, concretament el segon darrere del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). En el període 2005-2014, els investigadors de la Universitat de Barcelona van publicar 45.796 articles, xifra que converteix la UB en la primera universitat estatal en producció científica.

Pel que fa a l’impacte normalitzat de les citacions (FWCI), que mesura l’impacte de la qualitat de les publicacions d’una institució en relació amb la mitjana mundial, la Universitat de Barcelona obté un 1,58 i se situa davant del CSIC. En publicacions excel·lents, és a dir, les publicacions incloses en el 10 % d’articles més citats, la Universitat de Barcelona en registra 7.020. Per últim, en publicacions excel·lents amb lideratge, que agrupa les publicacions que inclouen un autor de la regió en qüestió, la UB en té 3.112. Les dades s’han extret de la base de dades Scopus.

L’informe presenta altres conclusions destacades. Mentre Espanya només representa un 0,7 % de la població mundial, un 1 % de la despesa mundial en R+D i un 1,7 % dels investigadors, l’any 2014 va produir un 3,2 % de totes les publicacions científiques del món, un 4,3 % de tota la producció mundial excel·lent i un 6,7 % de la producció que es publica a les revistes més importants (primer quartil).

L’Estat espanyol entra en el top ten de països amb un nombre més alt de publicacions. Concretament, se situa en la posició novena, amb 77.013 articles publicats del 2005 al 2014. Encapçalen la llista els Estats Units, amb 539.723.

Pel que fa a la distribució territorial, Catalunya és líder a l’Estat en impacte normalitzat de la seva producció científica, i passa de l’1,38 % el 2005 a l’1,72 % el 2014. Juntament amb Madrid, participa en més de dos terços de la producció científica espanyola.

L’informe Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014. Edición 2016 recull els principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola, la seva posició en el context internacional i la distribució temàtica i per comunitats autònomes.

Més informació

Font de la notícia: Llegir més …

Via:: Blog dels CRAI Biblioteques de Farmàcia i del Campus de l’Alimentació

Tedi RocaGeneralRecentment, l'Observatori Espanyol d'R+D+i (ICONO) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), dependent del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, ha publicat el document Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014. Edición 2016. Una de les conclusions principals d'aquest treball és que la Universitat...Santa Coloma de Gramenet