El portaveu de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina celebra l’adhesió a la causa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

El procés té més de 450 demandes individuals i col·lectives

Llegir més …

Via:: El Punt

Tedi RocaGeneralEl portaveu de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina celebra l'adhesió a la causa de l'Ajuntament de Santa Coloma de GramenetEl procés té més de 450 demandes individuals i col·lectives Llegir més ... Via:: El PuntSanta Coloma de Gramenet