Odio les bandes de cornetes i tambors…

adminGeneralOdio les bandes de cornetes i tambors...Santa Coloma de Gramenet