Alexandra Sevilla a la constitució del ple de la Diputació de Barcelona

La Presidenta del Grup de l’Entesa (ICV-EUiA, BCN en Comú i Podem), Alexandra Sevilla, ha proposat la creació d’una comissió especial per aplicar la Llei de la Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a la Diputació, i donar suport als ens locals en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern, fins i tot amb la possibilitat d’elaborar una proposta d’ordenança destinada als ajuntaments que homogeneïtzi l’aplicació d’aquesta Llei amb criteris anàlegs, respectant l’especificitat local. La presidenta del grup, també ha proposat que s’estudiï la creació d’ una Agència de Transparència per donar compliment a l’actual marc legislatiu i definir un pla d’accions, mesurables i concretes, per a la implementació dels objectius corporatius de transparència, comunicació, informació i participació tal i com es vol fer a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El grup de l’Entesa també s’ha posicionat en contra de la fixació de les retribucions dels diputats i diputades, poc ajustades a la realitat econòmica i social que viuen milers de ciutadans i ciutadanes. La mateixa Alexandra Sevilla ha manifestat que s’acull al Codi Ètic signat per la candidatura Gent d’Esquerres ICV-EUiA Llegir més …

Via:: ICV

Tedi RocaGeneralBARCELONA,comissió,creació,de,diputació,duna,el,especial,grup,la,lentesa,proposa,transparènciaAlexandra Sevilla a la constitució del ple de la Diputació de Barcelona La Presidenta del Grup de l'Entesa (ICV-EUiA, BCN en Comú i Podem), Alexandra Sevilla, ha proposat la creació d'una comissió especial per aplicar la Llei de la Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a la Diputació,...Santa Coloma de Gramenet