Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma estudien fórmules per atraure noves empreses al territori

Tenen clar que és necessària la posada al dia de les zones industrials

Buscaran fons europeus per fer millores

Llegir més …

Via:: El Punt

Tedi RocaGeneralajuntamentBadalona, Sant Adrià i Santa Coloma estudien fórmules per atraure noves empreses al territoriTenen clar que és necessària la posada al dia de les zones industrialsBuscaran fons europeus per fer millores Llegir més ... Via:: El PuntSanta Coloma de Gramenet