Educador/a projecte COI (A/Tornem) Sta. Coloma

BARCELONA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)
: Casal dels Infants
: LA FEINA A REALITZAR SERÀ:
-Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives
-Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
-Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de treball (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents)
-Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
COMPETÈNCIES I REQUERIMENTS:
-Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
-Competència socioeducativa de treball amb infància en risc
-Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social
-Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari
-Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte
-Mínim 1 any d’experiència
-Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
-Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infancia en desavantatge social
-Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodología grupal
LA FORMACIÓ REQUERIDA:
-Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.
-Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
ALTRES:
-Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals

: LABORAL INDEFINIT
: 30
: 1282
: 1282
28/09/2016 Llegir més …

Via:: Feina Activa

Tedi RocaGeneralEducador/a projecte COI (A/Tornem) Sta. ColomaBARCELONA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)Empresa: Casal dels InfantsDescripció: LA FEINA A REALITZAR SERÀ: -Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives -Intervenció socioeducativa en grup i individualment. -Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de treball (tutories, entrevistes...Santa Coloma de Gramenet