Educador/a Proj. Joves a S.Coloma de Gramenet

BARCELONA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)
: Casal dels Infants
: LA FEINA A REALITZAR SERÀ:
-Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves en situació de risc.
-Proporcionar informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que s’ofereixen al barri i la ciutat en igualtat d’oportunitats.
-Generar espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat, per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social.
-Intervenció socioeducativa amb grups de joves.
-Seguiment individualitzat de joves en situacions de risc.
-Promoure activitats.
-Coordinació amb entitats i serveis del territori
-Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats,elaboració,aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
-Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
LES COMPETÈNCIES:
-Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes de participació de joves
-Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris.
-Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.
-Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.
-Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
-Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
-Dinamisme i autonomia.
EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS:
-Mínim 1 any d’experiència.
-Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
-Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social.
-Treball en Xarxa.
ALTRES:
Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals
: LABORAL INDEFINIT
: 40
: 1709
: 1709
17/11/2016 Llegir més …

Via:: Feina Activa

Tedi RocaGeneralEducador/a Proj. Joves a S.Coloma de GramenetBARCELONA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)Empresa: Casal dels InfantsDescripció: LA FEINA A REALITZAR SERÀ: -Disseny, execució i avaluació d'activitats que possibilitin l'adquisició d'habilitats i competències personals dels/les joves en situació de risc. -Proporcionar informació i orientació per a l'accés als serveis i activitats que s'ofereixen...Santa Coloma de Gramenet