Centre Escolar Riera Alta

AjuntamentInforma – Aquest nou centre d’educació infantil té dues línies i acollirà 49 alumnes de P3 i 48 de P4

El dilluns, 25 d’octubre, començaran les classes amb total normalitat a l’Escola Riera Alta, un centre de nova creació ubicat al carrer de Montevideo, 1-5. Al llarg de les properes setmanes hi haurà una jornada de portes obertes perquè la ciutadania pugui visitar i conèixer aquest equipament d’ensenyament públic, destinat a l’educació infantil, que acollirà 49 alumnes de P3 i 48 de P4.

Entre altres elements, l’Escola Riera Alta disposa de sis aules de 55,05 m2 d’educació infantil, una aula de psicomotricitat de 60,05 m2 i una més per a grups petits; hi ha tres lavabos, un magatzem, un vestidor per al professorat, un porxo infantil de 104,15 m2 i una zona de jocs de 413,28 m2.

El centre està format per una planta única, amb accés des del carrer de Montevideo. La ubicació de l’edifici està pensada perquè en una segona fase s’hi construeixi una pista esportiva. La façana és molt vidriada, la qual cosa dóna il·luminació natural a totes les aules. La distribució té forma de L: a la zona d’accés hi ha les àrees de consergeria, despatxos i instal·lacions; el vestíbul comunica amb un passadís que travessa longitudinalment l’edifici.

Pel que fa a l’estructura d’aquest equipament, s’ha optat per un sistema de pilars i jàsseres prefabricades de formigó. Els materials que s’han utilitzat segueixen la normativa vigent sobre sostenibilitat, amb el menor impacte possible sobre el medi ambient en temes de contaminació i consum de recursos no renovables.

Finalment, els sistemes d’instal·lacions són suficients per garantir el confort de l’alumnat.

Trasllat de centre

Els 97 alumnes de l’Escola Riera Alta van començar el curs a l’Escola Mercè Rodoreda, ja que es va produir una modificació del calendari d’obres per les necessitats de fonamentació de l’edifici amb mitjans especials de micropilotatge i murs pantalla, la qual cosa ha endarrerit lleugerament la posada en marxa del nou centre. Aquest fet va ser comunicat per la Generalitat i l’Ajuntament a les famílies afectades abans de l’inici del curs actual.

El compromís que van adquirir totes dues institucions va ser que el nou col·legi restaria enllestit a l’octubre. Així, el dia 19 es va fer la recepció de l’edifici, i els dies 20, 21 i 22 s’ha traslladat i col·locat el mobiliari. També s’ha urbanitzat el carrer de Montevideo per millorar les condicions d’accessibilitat al centre escolar.

adminGeneralAjuntamentInforma - Aquest nou centre d'educació infantil té dues línies i acollirà 49 alumnes de P3 i 48 de P4El dilluns, 25 d'octubre, començaran les classes amb total normalitat a l'Escola Riera Alta, un centre de nova creació ubicat al carrer de Montevideo, 1-5. Al llarg de les properes...Santa Coloma de Gramenet