Els posicionaments, les intervencions més destacades del Grup Municipal GE-ICV-EUiA al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma del mes de desembre, conformen el relat de la sessió resumit en aquesta crònica.

La nostra portaveu, Alexandra Sevilla, inicia la seva intervenció fent referència a les recents eleccions generals guanyades a Catalunya i a Santa Coloma per En Comú Podem, la confluència que conformen Iniciativa, Esquerra Unida, Podem, Equo i Barcelona En Comú al costat dels moviments socials i de moltes persones independents. A Santa Coloma de Gramenet per primer cop des de l’any 1977 ha estat la força més votada amb un 32% dels sufragis. “Per nosaltres és una evidència que el món canvia, que la suma de forces en un mateix projecte és multiplicadora, i que aquesta força sorgeix per quedar-se en un espai de canvi polític real”. I un agraïment “ d’orgull a Santa Coloma que ha optat pel canvi, a la gent d’Iniciativa, d’Esquerra Unida, de Podem i a totes les persones independents que tant d’esforç han dedicat”.

Votem a favor d’una millora en les condicions de treball comunes a personal laboral i funcionari tot valorant la unanimitat d’acord entre els sindicats a la Mesa de negociació. Ens abstenim quant al nomenament de Mireia González, regidora d’Educació, com a representant municipal a l’Associació internacional de Ciutats Educadores perquè entenem que és una decisió del govern municipal. Demanem poder accedir a la informació d’aquestes trobades, com a grups de la oposició, i als espais pertinents. Sobre l’informe de la Sindicatura de Comptes i l’ informe de la Intervención General de la Administración del Estado dels Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -i tractant-se de donar compte- afegim que estem estudiant els documents detalladament i farem arribar qualsevol dubte.

Votem en contra de l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i Preus Públics. De totes les al·legacions presentades pel nostre grup municipal, únicament han estat admeses dues: “retirar el cobrament per fer us del Teatre Sagarra i l’Auditori, i retirar la figura obsoleta del dipòsit dels guals”, retreu Alexandra Sevilla, “i incorporen, malgrat diguin que no accepten, aplicar bonificacions de l’IBI per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d‘energia solar, a més de la re definició de l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica”. Trobem a faltar però, parlar de la manera d’aplicar la tarifació social basada en criteris d’equitat, permetent preus adaptables a la renda disponible de les famílies (Escoles bressol, Escola Municipal de Música).

En la mateixa línia, també votem en contra de l’aprovació del Pressupost General 2016, tot fent esment de les al·legacions presentades: priorització de les polítiques socials augmentant les prestacions a les famílies necessitades, davant una crisi que no millora; augmentar i no disminuir partides a la creació d’ocupació (els Plans d’Ocupació passen de 800.000€ a 600.000€); reajustament del pagament del deute, dedicant a polítiques socials la diferència; ajustar les despeses de consums a les dependències municipals, iniciant mesures d’eficiència amb criteris ambientals; re negociació a la baixa de tots els contractes amb empreses sense detriment dels drets Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralEls posicionaments, les intervencions més destacades del Grup Municipal GE-ICV-EUiA al Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma del mes de desembre, conformen el relat de la sessió resumit en aquesta crònica. La nostra portaveu, Alexandra Sevilla, inicia la seva intervenció fent referència a les recents eleccions generals guanyades a Catalunya...Santa Coloma de Gramenet