Programari Lliure

El terme Programari Lliure fa referència a la llibertat que acompanya el programari, no a qüestions econòmiques.

Amb el programari que no és lliure, el programari privatiu, generalmentl’usuari paga per llicències d’ús en determinades condicions. No éspossible utilitzar el programari amb qualsevol propòsit, ni tampocestudiar com funciona ni adaptar-lo a necessitats específiques.D’aquesta forma s’encadena l’usuari al programari i s’entorpeix eldesenvolupament tecnològic i social.

Per tal que un programari es consideri lliure, ha de complir quatre llibertats fonamentals:

Llibertats fonamentals:

  • La llibertat d’usar el programa, amb qualsevol propòsit (llibertat 0).
  • La llibertat d’estudiar com funciona el programa, i adaptar-lo ales necessitats pròpies (llibertat 1). L’accés al codi font n’és unacondició prèvia.
  • La llibertat de distribuir-ne còpies, això permet poder ajudar al veí (llibertat 2).
  • La llibertat de millorar el programa i de fer públiques lesmillores, de forma que tota la comunitat se’n beneficïi. (llibertat 3).L’accés al codi font en torna a ser una condició prèvia.

Si voleu més informació dirigiu-vos a la web del Puig

xeill.net
Conferència: Programari Lliure en l’Ètica i en la Pr? ctica

Richard Stallman parlar? sobre el objectius i la filosofía del Movimentdel Programari Lliure, i l’estat i la història del sistema operatiuGNU, el qual en combinació amb el kernel Linux gaudeix d’una granacceptació.

La conferència s’impartir? al salò d’actes de l’IES Puig Castellar.L’entrada és lliure i hi ha prevista la traducció simult? nia al? llenguatge dels signes.? Richard Stallman oferir? la conferènciaen castell? .

Richard Stallman no ofereix aquesta conferència per als inform? ticssinó per a totes aquelles persones interessades, especialment elsdocents de qualsevol nivell educatiu que vulguin conèixer i treballaramb el software lliure.


Conferència de Richard Stallman

Data: 29 de Març del 2006, hora d’inici: 17:30H
Lloc: Sala d’actes de l’IES Puig Castellar
Entrada lliure
Per faciltar les tasques d’organització, preguem que confirmeu lavostra assistència mitjançant el correu electróniciespuigcastellar@centres.xtec.net

adminGeneralProgramari LliureEl terme Programari Lliure fa referència a la llibertat que acompanya el programari, no a qüestions econòmiques.Amb el programari que no és lliure, el programari privatiu, generalmentl'usuari paga per llicències d'ús en determinades condicions. No éspossible utilitzar el programari amb qualsevol propòsit, ni tampocestudiar com funciona ni adaptar-lo...Santa Coloma de Gramenet