La mobilització SOS Gent Gran assoleix compromisos al Parlament per Santa Coloma

El Grup Municipal Gent d’Esquerres-ICV-EUiA està present i dona tot el suport a la lluita que duu a terme SOS Gent Gran en la reivindicació d’una altra residència i un centre de dia públics per a la nostra ciutat. Ahir un centenar de persones d’aquest col·lectiu colomenc es concentraven davant el Parlament de Catalunya mentre un petit grup representatiu exposava les reclamacions als diputats i diputades de tots els grups parlamentaris. De la trobada sortia el compromís de sol·licitar ser rebuts en breu a la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per presentar un dossier detallat de la reivindicació ciutadana. SOS Gent Gran ha aconseguit també que l’Ajuntament de Santa Coloma es comprometi a documentar la previsió de reserva de sòl fins que es faci la cessió definitiva dels terrenys on s’han de construir els equipaments.

Les accions d’ahir han obert camí a tots els grup polítics amb representació al Parlament de Catalunya per presentar una Proposta de Resolució conjunta sobre les residències i centres de dia a Santa Coloma de Gramenet per tal que sigui valorada a la Comissió d’Afers Socials i Famílies d’aquesta conselleria, argumentant la necessitat urgent de dotar a la ciutat de recursos assistencials per a la gent gran. A partir d’aquí SOS Gent Gran –integrat per entitats ciutadanes de diferents àmbits i persones individualment, a més de sindicats i partits polítics- continuarà lluitant per que el projecte s’inclogui en els pressupostos del Govern per 2017 que s’han d’aprovar al desembre.

Santa Coloma de Gramenet, 28 d’octubre 2016

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralLa mobilització SOS Gent Gran assoleix compromisos al Parlament per Santa Coloma El Grup Municipal Gent d'Esquerres-ICV-EUiA està present i dona tot el suport a la lluita que duu a terme SOS Gent Gran en la reivindicació d'una altra residència i un centre de dia públics per a la nostra...Santa Coloma de Gramenet