Alexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d’Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple Municipal les següents

PREGUNTES

 1. CONCURS SERVEI DE NETEJA PÚBLICA: SUSPENSIÓ DATA MESA DE CONTRACTACIÓ

En relació al suspens sine die de la data per celebrar la mesa de contractació, d’obertura de pliques, on havia de sortir a concurs el servei de neteja dels edificis municipals i escoles públiques de la ciutat:

 • Quins motius al·lega l’equip de govern per l’aturada imprevista del procés?
 • Sortirà a concurs, finalment? Quan?
 • I entre tant, garanteixen la situació laboral de l’actual personal de la neteja?
 1. GRAMEIMPULS: FOMENT DE L’OCUPACIÓ

En relació a les demandes de professionals per part de les empreses o col·lectius locals, quin és el procés que segueix l’empresa municipal Grameimpuls SA per oferir els currículums?

 • Sota quin criteri de selecció?
 • Amb l’aplicació de quins mètodes?
 • En el cas de no trobar professionals disponibles quan es demanen, es dona alguna alternativa a les empreses? Quines alternatives se’ls hi ofereixen?
 1. PADRÓ MUNICIPAL: RENOVACIONS BIANUALS

En relació a la renovació del Padró d’Habitants que s’exigeix bianualment a les persones i famílies procedents de països extracomunitaris:

 • Com es garanteix aquesta renovació a persones i famílies?
 • Quins són els mecanismes emprats per dur-la a terme?

 1. TRANSPARÈNCIA I Llegir més …

  Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

  Tedi RocaGeneralAlexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d'Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple Municipal les següents PREGUNTES CONCURS SERVEI DE NETEJA PÚBLICA: SUSPENSIÓ DATA MESA DE CONTRACTACIÓ En relació al suspens sine die de la data per celebrar la mesa de contractació, d'obertura...Santa Coloma de Gramenet