PLE MUNICIPAL 29-02-2016 Ordre del Dia 29-02-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets. 2.1 – Alcaldia – Donar compte del decret número 241/2016, de 19 de gener, relatiu a deixar sense efectes, parcialment, el decret número 8803/2016, […] Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL 29-02-2016 Ordre del Dia 29-02-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets. 2.1 – Alcaldia – Donar compte del decret número 241/2016, de 19 de gener, relatiu a deixar sense...Santa Coloma de Gramenet