Ordre del dia de la sessió plenària de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, corresponent al mes de febrer, que s’iniciarà a les 19 hores d’aquest dilluns 24.02.17

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2017.
2 ALCALDIA

Informació trimestral de les gestions efectuades per a la creació de recursos assistencials per a la Gent Gran.

* Petició de paraula SOS Gent Gran – Sr. Miguel Ordóñez Ortega.

3 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat – Ratificar l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 31 de gener, relatiu a l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques, amb els seus annexos, i l’inici de la licitació del contracte de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet.

3.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el primer punt del decret número 330/2017, de 19 de gener, relatiu a la modificació de la Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralOrdre del dia de la sessió plenària de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, corresponent al mes de febrer, que s'iniciarà a les 19 hores d'aquest dilluns 24.02.17 1 Aprovació, si escau, de l'acta número 1/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2017. 2 ALCALDIA Informació trimestral...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

TORNA LA JUGATECA!!

Programació de la jugateca de Can Zam

Programació de la jugateca de Can Zam