PLE MUNICIPAL

Número: 1/2017 Sessió: ordinària Data: 30 de gener Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau de les actes número 11/2016 i 12/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 28 de novembre i 19 de desembre de 2016, respectivament.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Grameimpuls, SA] – Ratificar l’acord número 8 de la Junta de Govern Local del dia 21 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació de l’encàrrec a l’empresa municipal Grameimpuls, SA, pel tractament de dades de caràcter personal de les actuacions d’intermediació laboral de la OTL.

2.2Secretaria General [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 11197/2016, de 22 de desembre, relatiu a comparèixer en el recurs contenciós administratiu 269/2016.

2.3Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 11419/2016, de 28 de desembre, relatiu a una compatibilitat.

2.4Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 11564/2016, de 29 de desembre, relatiu a la modificació del contingut funcional del lloc de treball de cap de departament d’Assumptes Generals.

2.5Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 11567/2016, de 29 de desembre, relatiu a una compatibilitat.

3

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la Societat Grameimpuls, SA –

Cessament i nomenament d’un membre del Consell d’Administració de Grameimpuls, SA.

4

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música del quart trimestre de 2016, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

5

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per a la col·locació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar a l’avinguda Anselm de Riu, 133.

6

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 131.

7

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 133.

8

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL Número: 1/2017 Sessió: ordinària Data: 30 de gener Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau de les actes número 11/2016 i 12/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 28 de novembre i 19 de desembre de...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

La revàlida de Mechaal

[COMUNICAT] Respecte a l’incendi a Tomorrowland

Convocatoria Asamblea Anual de Socios 2017

Convocatoria Asamblea Anual de Socios 2017