Compartim tot seguit l’ordre del dia que, inicialment, serà el del Ple Municipal ordinari de dilluns 28 de novembre:

A efectes informatius, adjuntem ordre del dia de la Comissió Informativa Permanent.

Número: 11/2016

Sessió: ordinària

Data: 22 de novembre de 2016

Hora: 11:00

Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2016.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3

ALCALDIA

Proposta d’aprovació de les cartes de servei municipals de l’Ajuntament.

4

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2016.

5

SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers de caràcter personal de l’Ajuntament (creació del fitxer OTL).

6

SECRETARIA GENERAL [Serveis Juridics]

Donar compte de la resolució dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2015-D.

7

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2016.

8

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]

Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit en el pressupost 2016, finançat amb romanent líquid de tresoreria.

9

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA, LGTB

Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal SOM Gramenet, el Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA, en relació al Reglament de la Comissió Municipal de Festes de Santa Coloma de Gramenet i aprovar definitivament aquest Reglament.

10

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA I LGTB

Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal SOM Gramenet, pel Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA i pel Grup Municipal C’s, en relació al Reglament de funcionament de la Comissió sobre la Memòria Històrica de Santa Coloma de Gramenet i aprovar definitivament aquest Reglament.

11

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Deixar sense efecte el nomenament de l’empresa municipal Grarmepark, SA com a beneficiària de les expropiacions de les finques finques situades al Passatge Sant Pasqual, núm. 2 a 16 i de l’1 al 19; carrer Pirineus, núm. 122b; carrer de Sant Pasqual, núm. 2 a 14 i Passatge Pirineus, núm. 13 a 17 interior i conseqüentment nomenar beneficiària a aquesta corporació.

12

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLIC, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralCompartim tot seguit l'ordre del dia que, inicialment, serà el del Ple Municipal ordinari de dilluns 28 de novembre: A efectes informatius, adjuntem ordre del dia de la Comissió Informativa Permanent. Número: 11/2016 Sessió: ordinària Data: 22 de novembre de 2016 Hora: 11:00 Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 ...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

TORNA LA JUGATECA!!

Programació de la jugateca de Can Zam

Programació de la jugateca de Can Zam

  • de los doce puntos a tratar….¿cual nos puede interesar Tedi Roca ?

    • Bueno, eso depende de cada uno; para gustos colores. ¿Cuál te interesa más a ti?

    • gracias…es que pensaba que publicabas el orden del día por algún punto en concreto de especial relevancia. de todas manera me quedo con el trece que dice: normativa relativa a la contaminación acústica producida por el uso de aparatos sonoros en vehículos a motor, o lo que es lo mismo, vamos a tocar los kinders a los niñatos que van con el coche a las dos de la madrugada circulando a toda castaña por las calles de Santa Coloma con las ventanillas abiertas y compartiendo una rumbita barriobajera con los que intentan dormir…ese me interesa Tedi Roca …

    • ¡No hombre! 🙂 Simplemente intentamos difundir todas las noticias que guardan relación con la ciudad. Es un sistema automático que recoge noticias relacionadas con la ciudad y las publica en el grupo para que la información llegue a todos.