A efectes informatius, adjuntem ordre del dia provisional del Ple Municipal. Número: 4/2017

Sessió: ordinària Data: 24 d’abril de 2017 Hora: 19:00 Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de les actes número 2/2017 i 3/2017, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 27 de febrer i 29 de març de 2017, respectivament.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3

ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica, Transparència, PAM i Regidories de Districte]

Donar compte de l’informe anual d’avaluació de la implementació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

4

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i del seu organisme autònom del primer trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark SA Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralA efectes informatius, adjuntem ordre del dia provisional del Ple Municipal. Número: 4/2017 Sessió: ordinària Data: 24 d'abril de 2017 Hora: 19:00 Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau, de les actes número 2/2017 i 3/2017, corresponents a les sessions ordinàries dels dies...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

TORNA LA JUGATECA!!

Programació de la jugateca de Can Zam

Programació de la jugateca de Can Zam