MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES (ICV-EUiA) I SOM GRAMENET EN NOM DE SOS GENT GRAN PER A LA CREACIÓ DE RECURSOS ASSISTENCIALS PER A LA GENT GRAN

Actualment estem vivint una època que té consolidada una estructura de població ben diferent de l’existent anys enrere. La població catalana, i la resta de l’estat, pateix un procés d’envelliment arrossegant una sèrie de conseqüències devastadores pel benestar de les persones envellides, i com a danys colaterals a la resta de la població.

Ens trobem en una situació molt marcada per la baixada de la natalitat (l’actual crisi fa que el nombre de defuncions superi el nombre de naixements) i també per un augment de l’esperança de vida (l’esperança de vida en 100 anys s’ha doblat, hem passat dels 34-36 anys al 1900 als 73-80 actuals). Aquests fets, fan de la nostra població, una població envellida.

Queda clar que l’augment de l’esperança de vida bé condicionat per la qualitat de vida i l’Estat de Benestar, on una millor higiene, una millor alimentació i una sanitat continuada i accessible per tothom en el darrers anys, fan que garanteixi un increment en la nostra esperança de vida.

Tot i així, s’han fet millores considerables però encara queden moltes mancances per cobrir. L’augment de l’esperança de vida, ha d’anar acompanyat de l’augment de serveis i recursos per garantir el benestar de les persones grans, tal com diu la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya, reconeguda i aprovada al 2003 per la Generalitat de Catalunya, que recull els cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en els documents dels drets humans per a persones d’edat:

  • Dignitat: “Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure’ns lliures d’explotació i maltractaments físics i/o psíquics, així com de ser tractades dignament sense discriminació per causa d’edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició.”
  • Independència: “Inclou l’accés a l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, el vestit i l’atenció sanitària adequades, així com l’oportunitat de treball remunerat i l’accés a la capacitació i l’educació.”
  • Autorealització: “Les persones grans hem de poder desenvolupar plenament les oportunitats i les potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat.”
  • Assistència: “Les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la família, així com tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i gaudir dels drets humans i fonamentals, quan residim tant en la llar pròpia com en centres d’atenció o institucions.”
  • Participació: “Les persones grans hem de participar activament en la formulació i en les polítiques que afecten directament el nostre benestar, des de la solidaritat amb altres generacions, en una societat per a tothom; aquest principi ha de ser entès des del dret a la lliure associació.”

Garantir aquests principis és una qüestió de qualitat i dignitat humana per la nostra gent gran. Aquesta Carta, també es fonamenta en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Declaració dels Drets Humans i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, i es construeix sobre Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS GENT D'ESQUERRES (ICV-EUiA) I SOM GRAMENET EN NOM DE SOS GENT GRAN PER A LA CREACIÓ DE RECURSOS ASSISTENCIALS PER A LA GENT GRAN Actualment estem vivint una època que té consolidada una estructura de població ben diferent de l'existent anys enrere. La població...Santa Coloma de Gramenet