ESMENA A LA TOTALITAT/ MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOM I GE-ICV-EUiA CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA

LES TARIFES ELÈCTRIQUES

La Llei 24/2013, de 26 de desembre diu que la seva finalitat bàsica es establir la regulació del sector elèctric garantint el subministrament elèctric amb els nivells necessaris de qualitat i al mínim cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre un nivell de competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de protecció mediambiental d’una societat moderna.

També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric serà un principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”

Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures, assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, que ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d’un procés en què intervenen diversos factors.

A la nostra ciutat, particularment, aquest repunt dels preus coincideix amb un fet que es ve produint de forma recurrent els darrers mesos: els constants talls de subministrament en determinades zones de Santa Coloma de Gramenet. Durant l’any 2016 s’han comptabilitzat prop de 60 incidències, mentre que al 2017 ja en portem 5.

Així mateix, la Llei 54/1997 de 27 de novembre del Sector Elèctric estableix que el subministrament d’energia elèctrica és essencial per al funcionament de la nostra societat. La llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible.

Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes amb el consentiment i complicitat tant dels governs del PP com del PSOE que a dia d’avui mantenen ex-responsables polítics dels seus diferents governs en els consells d’administració de les diferents empreses elèctriques, Endesa, Gas Natural, REE i Abengoa, entre d’altres. Des de l’any 2008 han pujat un 73% i en els últims 6 mesos un 25%.

Però, per què s’apuja la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no únicament a la concentració d’empreses, a una manipulació del mercat i les lleis d’oferta i demanda, d’un sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el país amb el preu més alt del sector domèstic.

El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. Com pot ser que el preu d’un producte pugi un 24% en cinc anys mentre la seva demanda cau un 30%?.

Aquesta situació, que contradiu les teories actuals que fan servir les companyies (més demanda, més preu), està Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralESMENA A LA TOTALITAT/ MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOM I GE-ICV-EUiA CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA LES TARIFES ELÈCTRIQUES La Llei 24/2013,...Santa Coloma de Gramenet